image2

För uppdragsgivare

fTalang är ett initiativ från Svenskt Näringsliv som identifierar, coachar och utvecklar framtidens ledare i samhälle och näringsliv. Det gör vi för att stötta dessa personer i deras karriärutveckling och i deras engagemang. Men det gör även att vi breddar basen av drivna personer som kan vara aktuella för uppdrag och jobb.

fTalang är ett rent ideellt initiativ utan några kommersiella aspekter. Vi tror helt enkelt att Sverige blir bättre om vi får fler duktiga människor som dessutom i grunden förstår företagsamheten och dess värden, i såväl samhälle som näringsliv.

Vill du nå ut till våra medlemmar med dina uppdrag? Som aktuella jobb, kortare uppdrag, utbildningar, stipendier mm. Vill du få kvalificerade tips i uppdrag som inte är publika? Eller söker du mer information om verksamheten?

Kontakta då vår verksamhetschef Lo Bäckström på lo.backstrom@ftalang.se eller 08-553 430 00.

fTalangs nätverk av medlemmar ger dig en unik möjlighet att komma i kontakt med personer som:

Har driv och framåtanda
Vet och förstår vad som händer i omvärlden och samhället
Är bra på att representera och presentera en verksamhet
Har ett brett och relevant personligt nätverk
Har förståelse och engagemang för företagandets villkor och drivkrafter
Har relevant utbildning och meriter