Byggföretagen i norr söker företagsrådgivare branschfrågor

Region Norra Norrland står inför en snabb förändring med stora investeringar. Med anledning av detta ser de ett behov av att stärka arbetet inom deras fokusområden attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, kompetensförsörjning och säkerhet. Som företagsrådgivare branschfrågor arbetar du huvudsakligen med området kompetensförsörjning, men kommer även att stötta medlemsföretagen i andra frågor.

Om jobbet

I rollen som företagsrådgivare branschfrågor kommer du att vara regionens samordnare och nationella representant för kompetensförsörjningsfrågor. Det övergripande uppdraget innebär att företräda Byggföretagen i arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. Du kommer att agera rådgivare och stöd till medlemsföretagen samt arrangera regionala och lokala aktiviteter inom ditt ansvarsområde.

Rollen innebär vidare att stöttat föreningsansvarig och övriga kollegor med deras fokusområden och  deras påverkansarbete i Skellefteå med omnejd. Byggföretagen verkar för goda näringsvillkor för deras medlemmar genom ett hållbart samhällsbyggande i nära dialog med företagen.

I arbetsuppgifterna ingår att regelbundet besöka politiker, beslutsfattare och utbildningsgivare. Du kommer även att delta i olika samverkansgrupper och agera tillsammans med medlemsföretagen för att öka byggbranschens attraktionskraft.

Arbetet innebär många externa samarbeten och ansvar för att planera och anordna informationsträffar, föreläsningar och liknande aktiviteter för medlemsföretagen.

Mer information om rollen och hur du söker den hittar du här. Sista ansökningsdag är den 13 december.